Ochrana osobných údajov

1. Úvod
Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb. Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, spracúvame iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

2. Spracúvame nasledujúce osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie užívateľské meno a priezvisko;
b) emailová adresa;
c) údaje zadané do aplikácií na našej webovej stránke;
d) údaje o Vašom správaní sa na webe a informácie o využití produktov a služieb, najmä služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a takisto údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení;

3. Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa
zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní. Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:
• identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad, aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
• zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu.
Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše služby.

4. Z akých zdrojov osobné údaje získavame? Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplnení formulára na webe, alebo pri komunikácii s nami.

5. Vaše osobné údaje nebudú poskytované alebo predávané tretím stranám.